Articles by "Nal"
Showing posts with label Nal. Show all posts
New Songs 2024 and Lyrics, Popular Songs, top songs, charts, billboard 100, trending, best song, love song, letras, lirik lagu, sarki sözleri
The song "Rồi Tới Luôn" by Nal is a Vietnamese pop song that was released on March 8, 2022. The song is about a man who is in love with a woman and he is confident that they will be together in the future. He compares their love to a river that will never dry up. The song has been praised for its catchy melody, Nal's vocals, and its positive message. It has also been a commercial success, reaching number one on the Vietnamese charts.

Here are some additional facts about "Rồi Tới Luôn":

The song was written by Nal.
The song's music video was directed by Nguyễn Công Trình.
The song has been performed live by Nal on several occasions, including at the 2022 Mai Vàng Awards.

The title of the song, "Rồi Tới Luôn", literally means "Will Come Eventually" in Vietnamese. The song is about a man who is in love with a woman and he is confident that they will be together in the future. He compares their love to a river that will never dry up. The song's lyrics are optimistic and hopeful, and they speak to the power of love. The song's catchy melody and Nal's smooth vocals make it a song that is sure to put a smile on your face.

"Rồi Tới Luôn" is a catchy and optimistic song that is sure to make you feel good. It is a perfect example of Nal's unique and innovative sound, and it is sure to be a fan favorite for years to come.Rồi Tới Luôn - Nal (MV Audio Lyric Official )

Lyrics:

Đang ung dung trên trời , Đạp mây xanh hôm nay xuống chơi.
Anh hôm nay hơi buồn , thấy em tự nhiên thảnh thơi.
Em đang cô đơn , thì bàn tay đâu đưa đây.
Thôi coi như cho qua năm sao đám cưới liền tay đó ngay mùng 2 co ai đi nhiều.

Em ơi em ở đâu anh mang trầu cao qua anh rước dâu luôn,
Mai đây ta sang giàu , quá xá to thịt kho rau muống.
Thắm thiết sẽ mặn nồng. Yêu thương lắm mênh mông.
Vậy thì còn chần chờ chi nữa.

ĐK:
Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi.
Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì.
Người chịu anh đi , em sẽ được rất nhiều.
Đời không đắn đo em cần chi phải lo.

Vì mình thương nhau nên dây tơ hông lại nối thành đôi.
Anh thây vui hơn khi 2 gia đình minh nghĩa tình.
Tính toán cho gần , cuộc đời đâu như thế.
Trên dưới phu thê, 2 đưa về bên nhau.

Ơi....hò Ơi.. Hò Ơi
Ra duyên em nên lấy chồng.
Như Ngần ấy năm trôi nhợt nhạt đôi môi.
giờ thi đậm màu tình lên ngôi

Ver 2
EM nè.. em có muốn đi về làm DÂU
đừng có bắt anh phải buồn RẦU
xập xình xập xình nhạc đong đưa anh chưa có hứa cho em nhiều đâu
NÁ NA NA NA

Thôi coi như cho qua năm sao đám cưới liền tay đó ngay mùng 2 co ai đi nhiều.
em ơi em ở đâu anh mang trầu cao qua anh rước dâu luôn,
mai đây ta sang giàu , quá xá to thịt kho rau muống.
Thắm thiết sẽ mặn nồng. Yêu thương lắm mênh mông.
Vậy thì còn chần chờ chi nữa.

ĐK:
Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nói thành đôi.
Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì.
Người chịu anh đi, em sẽ được rất nhiều.
Đời không đắn đo em cần chi phải lo.

Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi.
Anh thấy vui hơn khi 2 gia đình mình nghĩa tình.
Tính toán cho gần, cuộc đời đâu như thế.
Trên dưới phu thê, 2 đứa về bên nhau.